Nallıhan Saha Çalışmasını Gerçekleştirdik.

NALLIHAN SAHA ÇALIŞMASI


“JEOLOJİYE GİRİŞ“ ve “TÜRKİYE JEOLOJİSİ“ dersleri kapsamında 14 – 15 – 16 Ekim 2016 tarihlerinde Nallıhan-Çayırhan (Ankara)’da saha çalışması gerçekleştirilmiştir.


Bu çalışmanın gerçekleşmesi için gerekli araç teminini sağlayan “İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na” teşekkürlerimizi sunarız.


İ.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü