İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu - 4

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin, 26-28 Aralık 2014 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği "İstanbul‘un Jeolojisi Sempozyumu 4" ün bilimsel programı ve davet yazısı www.istjeo4.com adresinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla

Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ
Sempozyum Sekreteri