Değerli Hocamız Prof. Dr. Atiye Tuğrul'a "Maden Sektörüne Katkı Sağlayan Akademisyen" ÖdülüMaden Sektörü Ödülleri İstanbul’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atiye Tuğrul “Maden Sektörüne Emek ve Katkılarda Bulunan Akademisyen" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.


Türkiye’ de bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve madencilik sektörü ile ilgili birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, üniversite ve firmayı bir araya getiren ödül töreninde 2018 yılının “En”lerinin yer aldığı 13 kategoride ödüller verildi.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve İMMİB (İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği) tarafından organize edilen törende İÜC  Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atiye Tuğrul “Maden Sektörüne Emek ve Katkılarda Bulunan Akademisyen" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Koral'ın da katıldığı Maden Sektörü Ödül Töreni'nde Prof. Dr. Atiye Tuğrul ödülünü, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’dan aldı.


İÜC Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atiye Tuğrul

Prof. Dr. Atiye Tuğrul, T.C. Cumhurbaşkanlığı II. 100 günlük eylem planında yer alan, “Maden Bölgeleri Yönetmeliği” ne yön veren ve bu yönetmeliğin ilk uygulaması olan “Cebeci Maden Bölgesi Projesi” Koordinatörü’dür. Ayrıca projenin hayata geçirilmesi için MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü), İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Projenin Koordinasyonundan sorumludur. Yine MAPEG ile birlikte “Mermer Ocaklarında Sıfır Atık Projesi” nin Koordinasyonundan sorumlu olup, bu konu ile ilgili MTA (Maden Tetkik ve Arama Enstitisü) tarafından yürütülen Araştırma Projesinin de Danışmanıdır.


Prof. Dr. Atiye Tuğrul ayrıca, UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Raporlama Komisyonu) Üyeliği'ne Ocak 2018 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından atanmış olup, Bu Komisyon ile işbirliği içinde olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olan YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.
Galeri