Brown Bag & Dry Run - I

Brownbag seminer dizisinin 2013-2014 öğretim yılındaki “Bozüyük (Bilecik) Güneydoğusu Neojen İstifinin Stratigrafisi ve Yapısal Özellikleri” başlıklı ilk konuşması, 2 Aralık 2013 Pazartesi günü 13:30 - 14:20 arasında İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı'nda Araş.Gör. Elif APAYDIN tarafından yapılacaktır.

 


Yer:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı

Tarih:02 Aralık 2013 Pazartesi

Saat:13:30 - 14:20