Brown Bag & Dry Run - 7

Brownbag seminer dizisinin 2013-2014 öğretim yılındaki “KB Türkiye Alkali Volkanik Alanında Manto Ksenolitlerinin Os İzotop ve Yüksekçe Siderofil Element (HSE) Jeokimyasal Karakteristikleri” başlıklı yedinci konuşması, 27 Mart 2014 Perşembe günü 13:30 - 14:30 saatleri arasında İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı'nda Araş.Gör. Fatma Şişman TÜKEL tarafından yapılacaktır.

 

Yer:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı

Tarih:27 Mart 2014 Perşembe

Saat: 13:30 - 14:30