Brown Bag & Dry Run - 4

Brownbag seminer dizisinin 2013-2014 öğretim yılındaki “Jeolojik Bakış Açısıyla İklim Ve Ekosistem: Günümüz, Geçmiş Ve Gelecek” başlıklı dördüncü konuşması, 30 Aralık 2013 Pazartesi günü 13:00 - 13:50 arasında İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı'nda Yrd.Doç.Dr. Özlem BULKAN tarafından yapılacaktır.


 

Yer:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı


Tarih:30 Aralık 2013 Pazartesi


Saat:13:00 - 13:50