Brown Bag & Dry Run - 3

Brownbag seminer dizisinin 2013-2014 öğretim yılındaki “İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji ve Türkiye Jeolojine Yapılan Katkılar” başlıklı üçüncü konuşması, 26 Aralık 2013 Perşembe günü 13:00 - 13:50 arasında İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı'nda Prof.Dr. M.Namık YALÇIN tarafından yapılacaktır.


 

Yer:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji Laboratuvarı


 Tarih:26 Aralık 2013 Perşembe

Saat:13:00 - 13:50