Antarktika'dan İlk İzlenimler...
Antarktika'ya Giden İlk Türk Yerbilimciden İlk İzlenimler...


Çalışmalarını İngiltere, Portekiz, Polonya, Moğolistan ve Bulgaristan araştırmacılarından oluşan bir ekiple sürdüren Yrd.Doç.Dr. Yakup ÇELİK, İstanbul Üniversitesi ve “Antarktika Kutup Bilimsel Araştırmalar Merkezi” (TAKBAM) – “Bulgar Antarktika Enstitüsü” (BAI) işbirliği ile düzenlenen 45 günlük “I. Antarktika Türk Bilim Seferi” ni tamamlamak üzere…Antarktika’daki Johnsons ve Hurd buzulları ve çevresinde oluşan güncel buzul ve buzul-akarsu çökelleri üzerinde yoğunlaşan jeoloji araştırmalarını yapmakta olan hocamız;

Kıyı şeridi hariç tümü buzullar ile örtülü çalışma alanında; Buzulların, gelgit düzlüğü üstü ve karasal alanlarda bulunduğunu belirten hocamız, ilk izlenimlerine göre bölgede buzulların taşıdığı sedimanların metasedimenter kayaç parçaları, mağmatik ve volkanik kayaçlardan oluştuğunu belirtmektedir…