Mineraloji – Petrografi Anabilim Dalı

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı’nda Türkiye ve yakın çevresinin jeolojik gelişimini daha iyi anlama hedefi doğrultusunda başlıca mağmatik ve metamorfik kaya toplulukları ile endüstriyel mineral ve kayaların oluşum koşulları çalışılmaktadır. Kabuksal “sığ” proseslerin yanında, litosfer/astenosfer dinamiğinin bir ürünü olan “derin” proseslerin anlaşılması Anabilim Dalı’mızın ilgi alanına girmektedir. Bu bağlamda Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans-doktora öğrencileri kil mineralojisi, mağmatik ve metamorfik petrojenez, jeokronoloji, iz element ve izotop jeokimyası konularında ulusal ve uluslar arası kurumlarca desteklenen çeşitli projelerde çalışmaktadırlar.


GEÇMİŞİMİZ... 

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı’nın tarihçesi 1961 yılına uzanmaktadır. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Jeoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Ahmet Can Okay (1900-1981) Mineraloji ve Petrografi Kürsüsü’nü kurmuş ve kurucu başkanı olmuştur. Mineraloji-Petrografi Kürsüsü’nün akademik kadrosuna izleyen yıllarda Prof. Dr. Samime Artüz (1925-1982) ve Yrd. Doç. Dr. Ayhan Erdağ katılmıştır.Anabilim Dalımızın gelişmesine ve laboratuar alt yapısının oluşmasına çok büyük katkı sağlayan değerli hocalarımızı saygı ve şükran duygularıyla anıyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Can OKAY (Mineraloji ve Petrografi Kürsüsü Kurucu Başkanı)

Ahmet Can Okay 10.10.1900 senesinde Türkistan'da Taşkent şehrinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Taşkent'te yapmış, yüksek öğrenim için 1922'nin sonbaharında Berlin'e gitmiştir.
Almanca dil öğrenimini bitirdikten ve Berlin Teknik Üniversitesi giriş sınavlarını verdikten sonra üniversitenin Maden Bölümü'ne girmiştir. 1930 senesinde mühendis (Dipl. Ing.) olarak mezun olmuş ve 1933 yılında da Berlin'deki Almanya Jeoloji Servisi'nde (Geologische Landesanstalt) Prof. Dr. Robert Potonie yönetiminde doktora tezini yaparak Berlin Teknik Üniversitesi'nden doktor mühendis (Dr. Ing.) ünvanını almıştır. Doktora tezi Karbonifer sporları üzerinde yapılan ilk sınıflandırma çalışmalarından biridir.

1934 senesinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji doçentliğine atanmış, Mart 1934'den Ağustos 1973'e kadar İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü'nde doçent ve profesör ünvanı ile öğretim üyesi olarak 40 yıl çalışmıştır. Mineraloji, petrografi, optik mineraloji, genel jeoloji, kömür petrografisi ve maden yatakları konularında dersler vermiş, yaz aylarında Anadolu'da arazi çalışmalarında bulunmuş, araştırmalar ve yayınlar yapmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Can Okay 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Mineraloji ve Petrografi Kürsüsünden emekli olmuş ve 9 Kasım 1981'de İstanbul'da vefat etmiştir.

Prof. Dr. F. Samime ARTÜZ (Mineraloji ve Petrografi Kürsüsü Başkanı

Merhum Fatma Samime Artüz 1925 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde zooloji ve jeoloji bölümü tahsili sonrası 1950 yılında yine İstanbul Üniversitesi'nde Ahmet Can İbrahim Okay yanında palinoloji alanında araştırmalar yapmıştır.

F. Samime Artüz; Karbonifer Zonguldak Kömür Havzası ve Kuzeybatı Türkiye Palinolojik çalışmalarına değerli katkılarda bulunmuştur. Doktora çalışmasını tamamladıktan sonra (1959), İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar kömür jeolojisi ve petrolojisi derslerini vermiştir.

1968 yılında Almanya Essen Ruhr bölgesinde yaptığı çalışmalar ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde palinoloji ve mineraloji profesörü olmuştur. Profesör Artüz; İngiltere'de Cambridge Üniversitesi, Sheffield, Ulusal Coalboard Laboratuvarları, Almanya’da Essen Bergbau-Forschung, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Cincinnati Üniversitesi ve Pennsylvania State Universitesi Kömür Petrografi laboratuarı ve Jeoloji Bölümü gibi tüm dünyada birçok önemli bilimsel kuruluşlarda çalışmalar yürütmüştür.

1982 senesinde aramızdan ayrılan F. Samime Artüz 1961 yılında ABD'nin "En İyi Bilimsel Çalışma Ödülü” ve 1979 yılında ABD'de "NATO-Mina James-Heineman Stiftung Ödülü” ile onurlandırılmıştır.