Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=685F803E20554FA6AC5E460036454D4E:1:1767 invoke@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://jeolojimuhendislik.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa |Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

104.Yıl

BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye’de çağdaş ve sistemli bir jeoloji eğitimi ile jeoloji araştırmaları 1915 yılında İstanbul Darülfünûnu bünyesinde kurulan İlmü’l-arz ve Maadin (Arziyat) Dar-ül Mesaisi’nin (Jeoloji Enstitüsü) çatısı altında başlatılmıştır. Bu Enstitü, İstanbul Darülfünûnundaki öğretimin iyileştirilmesi amacıyla Almanya’dan davet edilen bir dizi bilim adamı arasında bulunan Prof. Dr. Walther Penck ve onun yardımcılığına atanan Hamit Nafiz (Pamir) Bey tarafından kurulmuştur. 1915-1916 ders yılında başlatılan jeoloji dersleri ve hemen ardından Çanakkale yöresinde kömür varlığının araştırılması için yapılan çalışmalar Ülkemiz ve İstanbul Üniversitesi’ndeki Jeoloji Eğitimi ve Araştırmalarının başlangıcıdır. 2015 yılında 100. Yılını idrak ettiğimiz bu yıldönümü, yıl içine yayılan bir dizi etkinlikle kutlanmaktadır. 100. YIL Konferansları, 100. YIL Eğitim Seminerleri, 100. YIL Mezuniyet Töreni etkinlikleri Şubat-Ağustos 2015 döneminde gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda konularının dünyada en yetkin uzmanları arasında bulunan, Prof. Dr. Claudio Facenna, Prof. Dr. Cahit Helvacı, Prof. Dr. Pavlos Marinos, Prof. Dr. Muharrem Satır, Prof. Dr. Franco Pirajno deneyimlerini konferans ve seminerler yoluyla akademisyen ve öğrencilerimizle paylaşmışlardır. Bunun yanı sıra 100 yıllık geçmişimizi çeşitli açılardan ele alan “İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji: Bir Asırlık Geçmiş- 1915-2015” başlıklı kitap ve bir belgesel film hazırlanmıştır. 21-23 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji Eğitimi ve Araştırmalarının 100. Yılı Sempozyumu & Mezunlar Günü” etkinliğiyle de bu 100 yıllık geçmiş; hem tarihçesi, hem de jeolojinin güncel konularının tartışılacağı bir “Sempozyum” ve bunu izleyen “Mezunlar Günü” ile kutlanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda, bir asırlık geçmişin kilometre taşları, buna emeği geçenler, Jeoloji Bilimine ve Türkiye Jeolojisine yapılan katkılar ile Jeoloji Müzesi ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün bugünü, mezunlarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız, yöneticilerimiz, akademi, uygulayıcı kuruluşlar ve meslek örgütlerimizin temsilcileriyle paylaşılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

 

Konferanslar


Mantle Convection beneath the Tethyan Belt: Insights into the Arabia-Anatolia-Aegean Circuit - 11 Mart 2015

Prof. Dr. Claudio FACCENNA

 


Bor Madenlerinin Oluşumu ve Bor Endüstrisinde Türkiye’nin Stratejik Yeri - 29 Nisan 2015

Prof. Dr. Cahit HELVACI


 


Geological Uncertainties and Decisions for the Design and Construction of Engineering Works - 06 Mayıs 2015

Prof. Dr. Paul G. MARINOS


Duraylı ve Duraysız İzotop Jeolojisi Uygulamalarından Örneklerle Mükemmel Bir Ekolojik Sistem ▬ Yeryuvarı ve Biz - 20 Mayıs 2015

Prof.Dr. Dr.h.c. Muharrem SATIR

 Porphyry, Skarn and Epithermal Deposits: Tectonic Settings, Physicochemical Conditions and Depositional Processes - 13-14 Ağustos 2015

Prof. Dr. Franco PIRAJNO